متن مالک اصلی سایت یاهو کیست

مالک اصلی سایت یاهو کیست ؟

سایت یاهو در سال ۱۹۹۸ : یکی از بنیانگذارن شرکت گوگل می خواست که یاهو را به مبلغ ۱ میلیون دلار به یاهو پیشنهاد داده اند ولی اما یاهو این پیشنهاد آن ها را رد کرده است.

سال ۲۰۰۲ : بعد از ۴ سال بعد یاهو به مشکل و اشتباه خود پی برده است که گوگل را به قیمت ۳ میلیارد دلار خریداری کند و این بار گوگل مبلغ را به ۵ میلیارد دلار برای این معامله پیشنهاد داده است و شرکت یاهو باز از فروش و یا خرید آن ها سر باز زد.

سال ۲۰۰۸ : شرکت بزرگ و عظیم ماکروسافت قصد خرید یاهو را داشته است و به قیمت ۴۰ میلیارد دلار به یاهو پیشنهاد داده است و اما یاهو آن را ۴۰ میلیارد هم باز نفروخت.

تا این که در سال ۲۰۱۶ : شرکت وریزون شرکت یاهو را به قینت ۴.۶ میلیارد دلار خریداری کرده است و الان سایت یاهو متعلق به شرکت وریزون می باشد 🙂

در این زمونه ارزش مادی هر چیزی را باید غنیمت بشماریم و پیشنهاد های قبلی و بعدی را در نظر داشته باشیم !

 

منتشر شده در تاریخ: ۸ شهریور ۱۳۹۵
,