متن ورود زنان به قهوه خانه ممنوع

ورود زنان به قهوه خانه ممنوع :

رئیس اتحادیه قهوه خانه داران و سفره خانه های سنتی تاکید کرد :این بار دیگر ورود زنان را به قهوه خانه ممنوع کرده اند و به دلیل های که در قبل پیش آمده است می گویند که ورود زن ها به قهوه خانه های مردانه ممنوع شده است و می گویند که باید هر دو جنس یعنی چه آقا و خانم برای خود یک قهوه خانه مخصوصی داشته باشند تا مورد هجوم و کار های ناشایسته قرار نگیرند و به گفته برخی ها دیگر ورود زنان به قهوه خانه مجاز نمی باشدکه برخی از قهوه خانه ها مجوز کار نداشته اند و این خبر در روزنامه آرمان می باشد که توسط پرتال چمدون در سایت قرار گرفت.

منبع : روزنامه آرمان

منتشر شده در تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
,