متن کدام ورزش صبحگاهی بهتر است

کدام ورزش صبحگاهی بهتر است :

  • فوتبال :

فوتبال به دلیل دویدن زیاد و تکان دادن دست و پا و مچ و ساق پا و دیگر اعضای بدن بدن انسان بیشتر نرم می شود و ورزش های رزمی مانند کاراته و بدنسازی و دیگر ورزش ها به دلیل فشار آوردن به بدن انسان ها برای ورزش صبحگاهی مناسب نمی باشد برای ورزش های صبحگاهی باید ورزش های سبک مانند دویدن و یا کلاس های حرکت های موزون شرکت کرد به دلیل های که برای شما گفتم ورزش صبحگاهی بهتر است ورزش های سبک باشد فوتبال یک ورزش سبک می باشد که هر کسی در اول صبح کمی فوتبال بازی کند حدود 20 سال جوان تر و شاد تر می شود.

  • کاراته :

کارانه به دلیل حرکت های رزمی که در آن وجود دارد بهتر است که برای یک ورزش صبحگاهی انجام نشود به دلیل این که باعث پاره شدن رگ پا و رگ دست کاراته کار می شود و یا اگر که دوست دارید اول صبح کاراته ورزش کنید اول چند دقیقه به یک منطقه باز بروید و کمی آهسته بدوید و بعد از کاراته تمرین کنید ورزش کاراته نیاز به چند دقیقه دویدن به صورت تند و چند دقیقه دویدن به صورت آرام نیاز دارد تا بدن شما به قول معروف گرم شود تا در ورزش شما مشکلی برای بدنتان پیش نیاید.

کدام ورزش بهتر است :

ورزش بهتر است که آرام و سبک باشد ورزش های سنگین اول صبح باعث تنگ نفس و قلب گرفتگی و مریضی های کلیه می شود توصیه ما به شما این است مثل پر سبک و مثل سنگ محکم پس مانند یک پر سبک ورزش های سبک انجام دهید اول صبح ورزش های مانند بدن سازی و کلاس های رزمی انجام ندهید که باعث مرگ زود رس می شود و مشکل های بالا هم برای بدن شما پیش می آید و اگر دوست دارید ورزش های سنگین انجام دهید بعد از ظهر ها می توانید انجام دهیدو به بدن خود شکل های زیبای دهید.

منبع : چمدون

منتشر شده در تاریخ: 3 مهر 1395
,