متن استقبال پر شور مردم قزوین از رئیس جمهور

استقبال پر شور مردم قزوین از رئیس جمهور :

عده ای از راحتی مردم ناراحتند و می گویند که چرا صدا و سیما واقعیت را به مردم نمی گوید که کشور بی دغدغه اداره شده است و چرا شکر نعمت های خداوند را نمی کنید و برای همکاری با ایران در جهان مسابقه است و یک دفعه FATF را نجس اعلام کرده اند و سبک دولت را تا قبل از قیامت هم جواب نمی دهد و می گویند که چرا نباید دولت نباید تا قیامت این همه جواب نه ها را جواب نمی دهد.

منبع : روزنامه آرمان

منتشر شده در تاریخ: 7 مهر 1395
,