ایمیل خودتون رو وارد کنید تا هر شب جدید ترین آهنگ ها رو براتون ایمیل کنیم!

متن جامعه را تشویق به طلاق کرده ایم

جامعه را تشویق به طلاق کرده ایم :

این خبر امروز در روزنامه آرمان منتشر شده است و به نقل چمدون در سایت قرار گرفت و می توانید استفاده کنید: جامعه سیاسی دچار سرگیجه و مشکل های شده است و به جای این که مشکلات کنسرت ها را لغو می کنیم باید آشتی ملی در اولویت های نخست جامعه خود را حل کنیم و آقای رییس جمهور آقای روحانی بیشتر از جامعه به گروه های سیاسی خود توجه دارد و دموکراسی ها خواهی و نخواهی در متن اجتماعی ساخت سیاسی یافته اند و اطرافیان روحانی بیشتر در روابط های اجتماعی را درک نمی کند.

منبع : روزنامه آرمان

 

منتشر شده در تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
,