متن راه های تقویت هوش

راه های تقویت هوش :

بهترین راه برای تقویت هوش استفاده از مواد های شیرین مانند شکلات و نبات می باشد برای تقویت هوش اول از همه باید مواد های شیرین خورد و استفاده کرد که بیشتر از موارد بیشتر کسانی که می خواهند ذهن خود را تقویت کنند از کندر استفاده می کنند و نمی دانند که کندر ضرر و زیان های زیادی دارد  که پیشنهاد ما این است که برای تقویت ذهن خود خوراک خود را زیاد کنید و بیشتر موارد کشمش و گردو و بادام زمینی بخورید که این ها باعث افزایش و جمع آوری ذهن شما می شود و بهترین راه همین است که بتوانید ذهن های خود را پرورده کنید و وارد جامعه کنید تا زندگی بهتری در پیش داشته باشید و آینده خوبی در انتظار شما باشد.

منبع : چمدون

منتشر شده در تاریخ: 5 مهر 1395
,