متن داستان صیاد ضعیف و ماهی قوی

داستان صیاد ضعیف و ماهی قوی :

صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد.طاقت حفظ آن نداشت ماهی بر او غالب آمد و دام از دستش در ربود و برفت. دیگر صیادان دریغ خوردند و ملامتش کردند که چنین صیدی در دامت افتاد و ندانستی نگاه داشتن. گفت ای برادران چه توان کردن؟ مرا روزی نبود و ماهی را همچنان روزی مانده بود. صیاد بی روزی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل بر خشک نمیرد و این هم از داستان صیاد ضعیف و ماهی قوی که برای شما به درخواست کاربران در سایت قرار داده ایم.

منبع : بیتوته

منتشر شده در تاریخ: ۳ مهر ۱۳۹۵
,