متن هشدار های ظریف به آمریکا

هشدار های ظریف به آمریکا :

امروز ظریف چندین هشدار به آمریکا داده است و در روزنامه ایران منتشر کرده است که گفته است هیچ توافقی در منطقه ما نمی تواند در مبنای حذف طرف های دیگر صورت گیرد و اگر بخواهیم عادلانه سخن بگوییم آمریکا اجرای سهم خود را در توافق ما تا آنجای که مربوط به امضای مدارم توسط رئیس جمهوری و وزیر خارجه می شود و انجام داده ولی درباره سعی در اجرای این توافق کار زیادی صورت نگرفته است و بیش از آن برجام را بسیاری از ایرانی ها در این باور بوده اند که این توافق می تواند اختلافات را با آمریکا را حل کند و اکنون اکثر ایرانی ها مخالف این امر می باشند.

منبع : روزنامه ایران و نشر توسط چمدون

 

منتشر شده در تاریخ: 3 مهر 1395
,