متن سیگار قلب افراد را نابود می کند

سیگار قلب افراد را نابود می کند :

طبق آخرین اخبار از فیلسوف ها و دکتران محبوب جهان که در سراسر دنیا در حال خدمت به مردم کشور خود هستند کشور ایران جز دومین کشوری که در آن بیشتر تلفات آن افرادی که از دنیا می روند بر اثر دود های سیگار و یا مواد مخدر های دیگر است که باعث نابود شدن قلب و ریه آن ها می شود و قلب آن ها را کم کار می کند و در مواقعه جوانی و در حدود سن ۴۰ و الی ۵۰ از دست می روند در صورتی که اگر مواد مخدر مصرف نمی کردند در سن ۷۲ و الی بیشتر از این هم در قید حیاط بودند و زندگی می کردند در سیگار به غیر از چیز های که در آن می بینید چیز های دیگری هم در دود آن از قبیل نیکوتین و مواد های شیمیایی دیگر در آن وجود دارد که باعث می شود در ذهن باعث کند شدن آن شود و در مواقعه ای دیگر ذهن شما از کار می افتد و با چند تا مواد غذایی شیرین باز شروع به کار می کند و نصحیت همه ای پدر و مادران این است که می گویند فقط و فقط از مواد مخدر دوری کنید حتی اگر بازهم زنده نمانید و بیشتر آمار خانواده های جدا شده و طلاق گرفته به همین دلیل از همسران خود جدا می شوند.

منبع : پرتال چمدون

منتشر شده در تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
,