متن امنیت واتس آپ روز به روز بیشتر می شود

امنیت واتس آپ روز به روز بیشتر می شود :

این روز ها همه برنامه های چت را می توان هک کرد ولی واتس آپ را هنوز کسی نتوانسته است هک کنید و روز به روز امنیت واتس آپ بیشتر می شود واتس آپ چند ربات های اختصاصی برای هک نشدن خود در خود برنامه دارد که معلوم و مشخص نیست کجای آن قرار دارد ولی این روز ها بیشتر درباره هک کردن آن سخن می گویند ما چمدونی ها به شما توصیه می کنیم که به دنبال راه های هک واتس آپ نباشید به دلیل های که برای شما ذکر می کنیم چند وقت آینده چند راه دیگر برای بالا بردن امنیت بیشتر واتس آپ ساختهمی شود و اکنون در حال ساخت هستند ولی به دلایلی نمی توانند آن ها را با نسخه اکنون واتس آپ سازگار کنند به همین دلیل گفته می شود که واتس آب نایب ال هک می باشد و هنوز کسی هم نتوانسته است که واتس آپ کسی را هک کند هک تلگرام امکان پذیر می باشد ولی هک واتس آپ امکان پذیر نمی باشد و اگر گاهی کسی بتواند آن را هک کند با پلیس فتا درگیر می شود بهتر است کسی به دنبال هک کردن واتس آپ نرود و وقت خود بیهوده از دست ندهد!چون هک واتس آپ امکان پذیر نمی باشد.

منبع : پرتال چمدون

منتشر شده در تاریخ: 30 شهریور 1395
,