متن اصولگرایان هنوز در شوک دوم خردادند

اصولگرایان هنوز در شوک دوم خردادند :

امیر محبیان در گفتگو با روزنامه آرمان امروز گفته است که اصولگرایان هنوز در شوک دوم خردادند که یمی از بزرگ ترین دشمن روحانی و دولت های روحانی می باشد و حمایت از اصوالگرایان و از روحانیت های بسیار کم می باشند که حتی از رونمایی از نامزد های قالیباف می باشد که جریان تندرو یک جریان اصیل در جریان اصولگرایی نیست و محوریت ندارد. جریان تندرو یک رویکرد رفتاری است که بین برخی از اصولگرایان وجود دارد و در بین آن افراد صلح و یا ضد آن نفرت ایجاد می کند.

منبع : روزنامه آرمان

منتشر شده در تاریخ: 10 مهر 1395
,