متن قدردانی سارا با هنر از مدیر عامل شبکه جم

قدردانی سارا با هنر از مدیر عامل شبکه جم :

اقای سعید کریمیان مدیرعامل شبکه جم تی وی تو این چند وقت خیلی برای من زحمت کشیدن آرزوی موفقیت روز افزون رو براشون دارم و از آن ها بابت اینکه اجازه داده اند که برای آن ها به بازی در فیلم ها بپردازد قدردانی و تشکر کرده است.

قدردانی سارا با هنر

منتشر شده در تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۵
,