متن کتاب اندروید رکسانا

قسمتی از رمان رکسانا:

یه ربع بعد رسیدیم خونه و ماشین‌رو همون جلو در پارک کردیم و آروم رفتیم خونه. ساعت تقریباً نزدیک شیش صبح بود که گرفتیم خوابیدیم.چشمم تازه گرم شده بود که مادرم بیدارم کرد. ساعت ده صبح بود. بلند شدم و یه دوش گرفتم و لباس پوشیدم و رفتم پایین. پدر و مادر و عموم تو تراسِ جلو حیاط، سر میز صبحانه بودن. سلام کردم و رفتم نشستم که پدرم گفت.برای دانلود این رمان بر روی دانلود کتاب اندروید کلیک کنید 🙂

دانلود کتاب اندروید

منتشر شده در تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۵
,