متن رابطه سکسکه با سکته مغزی در چیست

رابطه سکسکه با سکته مغزی در چیست :

همان طور که شما سکسه را می شناسید و با خود می گوید که این سکسه چیست و چگونه به وجود می آید سکسه بر اثر کمبود خواب و غذا و آب و مواد غذایی مقوی به دست می آید که همین سکسه می تواند برای شما یک بیماری قلبی ایجاد کند و بر قلب شما تآثیر بگذارد سکسه را با خوردن کمی آب می توان از بین برد و دیگر سکسه نکنید ولی اگر سکسه را ادامه دهید به مغز و ذهن شما فشار بیش از حدی می آورد و اگر هم که برخی مواقعه در جلسه های شخصی و یا دولتی هستید و سکسه شما شروع شد جلو آن را نگیرید که باز هم باعث سکته مغزی می شود و اعضای بدن شما هم به درد می افتد و که باید شب با چرم کردن اعضای بدن تان بخوابید تا کمی آرام شوید و در غیر از این صورت دیگر راهی برای آرام کردن اعضای بدن شما نیست.

منبع : پرتال چمدون

منتشر شده در تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
,