متن رادیو شبانه

رادیو شبانه :

رادیو شبانه برنامه ای می باشد که با حس و حال رادیویی برای پخش از تلوزیون تولید شده است و این برنامه شامل آیتم های شبانه ای از جمله های نمایشنامه و شعر خوانی و قصه گویی و موزیک های زنده پخش می کند و در بخش های خواندنی مانند نمایشنامه خوانی و بخش های یک نمایش نامه را تا حدودی همراه با بازی هنرمندان به اجرا در می آید و به نمایش قرار داده می شود و در شعر خوانی و قصه گویی نیز شاهد چنین اتفاقی هستیم و در بخش های موسیقی نیز سعی بر این می باشد که آثار ماندگار وخاطره انگیز قدیمی استفاده می شود و طول این برنامه فضا سازی برای آن ها در رادیو اتفاق افتاده است و انجام شده است و سعی بر فراهم آوردن شبانه ای آرام می شود و این کاری از برنامه های شبکه های قدرتمند جم می باشد.

منبع : پرتال چمدون

منتشر شده در تاریخ: 27 شهریور 1395
,