متن وعده جدید آمریکا و سوغات روحانی از نیویورک

وعده جدید آمریکا و سوغات روحانی از نیویورک :

این بار خبری از روزنامه جوان آوردیم که وعده جدید آمریکا و سوغات روحانی از نیویورک را برای شما مطرح کنیم رییس جمهور جمهور در فرودگاه مهرآباد گفته است که آمریکا ول داده است که عملکردش را که به روند اجرای برجام می باشد را اصلاح کند و رییس جهمور در سازمان ملل گفته است که بد عهدی آمریکا مسبوق به سابقه می باشد و گفته است این قولی است که از طرف آمریکا داده شده است و هنوز خبری نشده است و این خبر در صفحه اول روزنامه جوان قرار دارد.

منبع : روزنامه جوان

منتشر شده در تاریخ: 2 مهر 1395
,