متن مسمومیت با آب

مسمومیت با آب :

این روز ها به دلایل مشکل های آب و خشک سالی های اخیر در ایران و مناظق گرم و خشک این کشور و از دست رفتن سالم بودن آب ها را باید آب معدنی کرد ولی به دلیل مشغله های زیاد دولت نمی تواند آب های خانه ها و مساکن های عمومی را هم نیز معدنی کرد و همین باعث شده است که مردم مناطق جنوب کشور با آشامیدن این آب ها راهی بیمارستان شوند و این بیماری اول از همه به عنوان سرماخوردگی وارد خانه ها و بدن افراد آن خانه می شود و آن فرد آن را هم نیز به افراد دیگر خانواده خود وارد می کند و این آب یک بیماری واگیر دار وارد خانه و خانواده مردم می کند تا زود تر از پا در آیند و ما به شما توسعه می کنیم که بیشتر از آب های معدنی استفاده کنید تا افراد خانواده خود را به بیماری دچار نکنید.

منبع : سایت تفریحی چمدون

منتشر شده در تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۵
,