متن غلبه کردن بر زود باوری

غلبه کردن بر زود باوری :

زودباوری چیست و چرا که مردم زود باور اند و نمی توانند بر باور های زود خود و گول خوردن از مردم خود را راحت کنند و راه های غلبه کردن به زود باوری اینجاست که می توانید با آن به زود باوری خود غلبه کنید.

اولین راه باور نکردن است : که هر کاری که می خواهید انجام دهید را با خود بگویید که انشالله انجام می دهم نه اینکه باور کنید هیچ چیز را باور نکنید حتی راستی و حقیقت را باور نباید کرد و تنها راه فرار از بر زود باوری باور نکردن می باشد و راه دیگر آن دروغ مصلحتی گفتن به خود است که یک دروغ مصلحتی بگویید و می توانید با گفتن دروغ مصلحتی از زود باوری خود غلبه کنید و اگر که در سن های بزرگسالی زود باور شوید مشکلات زیادی برای شما پیش می آید و همیشه حرف های دورغ ها باور می کنید و پشیمان می شوید.

منبع : چمدون

 

منتشر شده در تاریخ: 6 مهر 1395
,