متن قیمت نفت عادلانه و با ثبات شود

قیمت نفت عادلانه و با ثبات شود :

قیمت بشکه های نفت ما را در مواقعه تحریم با قیمت کمی خریداری می کردند و همه مردم در اطلاع قیمت نفت هستند که اکنون وضعیت کشور از نظر اقتصادی و بوجه های خود کشور را هم نیز نمی تواند تعیین کند و روز به روز هم قیمت نفت کشور ما را نیز کم تر قبل می خرند و روحانی رییس جمهور گفته است که : بی نباتی و کاهش قیمت نفت تنها به کشور ما ضرر نمی زند بلکه به کشور های دیگر هم ضرر می رساند و بلکه متناسب با هدف بزرگ حفظ محیط زیست در جهان نیز نخواهد بود و بار کیندو دبیر خانه جدید لوپک از تحولات چشمگیر کشورمان در حوزه انرژی تمجید کرده است روحانی رییس جمهور ایران این خبر را در دید دبیرکل جدید اوپک گفته است.

منبع : روزنامه ایران

منتشر شده در تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
,