متن مایکل جکسون در دنیا مد

مایکل جکسون در دنیا مد :

وقتی که به مایکل جکسون فکر می کنم سه دلیل به ذهن رجوع می کند که صدای زیبا آن است و رقص بی نظریش و آخرین استایل بدن آن و نحوه لباس پوشیدن آن که در دنیا کسی به زیبای او لباس نمی پوشد و استایل بدن آن همه مردم را بار ها و بار ها متحیر کرده است و به نظر می رسد که دنیا انتخاب های آن را هر چند عجیب و غریب کرده است که قابل پیش بینی و می پسندد و تحسین می کنند و هوارداران خود را به خود عاشق تر  می کند ست لباس های مایکل جکسون تنها بر خود آن اثر نداشته است بلکه بر روی لباس های خواننده ها هم تآثیر گذاشته است و راه خود را به کمد لباس صد ها هزار نفر در سراسر دنیا باز کرده است و چند مدل از تیپ آن را برای شما باز می کنیم : شلوار کوتاه چسبان ، جوراب های ساده روشن ، استفاده از پولک دوزی بر روی کت و شلوار و … را تن خود کرده است و مایکل جکسون را به دنیا مد معرفی کرده اند.

منبع : پرتال چمدون

منتشر شده در تاریخ: 28 شهریور 1395
,