متن لاله از سه سریال پیشنهاد همکاری دریافت کرده است

لاله از سه سریال پیشنهاد همکاری دریافت کرده است :

لاله با بعد از بازی کردن در سریال عمرگل لاله که در فصل اول سریال عمرگل لاله نقش اصلی سریال را بازی کرده است و همانطور که می دانید امینا صاندال همسر خواننده مهربان و معروف مصطفی صاندال می باشد که در سال ۲۰۱۰ که نقش اصلی سریال عمرگل لاله را بازی کرده است و بعد از اتمام بازی در سریال عمر گل لاله دیگر در سریالی ایفای نقش نکرده است و طی دو هفته سه سریال برای آن پیشنهاد همکاری کرده اند تا اینکه امسال به همراه همسر خود در مسابقه ای شرکت کرده است و جایگاه یکی از اعضای هییت ژوری قرار خواهد گرفت و گفته است که من به این سناریو های که همسرم اجازه ندهد بازی نخواهم کرد با اجازه همسرم در سناریو مصطفی ایفای نقش می کند.

منبع : پرتال اینترنتی چمدون

منتشر شده در تاریخ: ۴ شهریور ۱۳۹۵
,