متن آیا سرنای ساریکایا و انگین آکیورک هم بازی می شوند

آیا سرنای ساریکایا و انگین آکیورک هم بازی می شوند :

این بار طبق اخبار های که قبلآ در سایت تفریحی چمدون برای شما قرار داده ایم و در فصل جدیدی به همراه شکری اوزییلدیز همبازی جدید می شود و در سریال جدیدی ایفای نقش می کنند و سپس این اخبار تغییر یافت و مورات ییلدیریم همبازی می شود و در این سریال سرنای را همبازی خود معرفی کرده است و اما مورات که به همراه فاحریه اوجن پروژه ای در سینمایی را آغاز کرده اند و به تازگی در مصاحبه ای در باره گفته شده است که احتمالآ با بازی با هر بازیگری وجود دارد و با سرنای آشنایی کاملی دارم و می دانم که از پس این بازی در سریال بر می آید و دوست دارم را با اون در این سریال نقشی ایفا کند ولی یادم از هیچ پیشنهاد کاری نبود و به پیشنهاد سرنای شرکت تولید تصمیم دارد که برای بازی و نقش مقابل سرنای و از انگین آکیورک استفاده کنید.

منبع : سایت تفریحی چمدون

منتشر شده در تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۵
,