متن آیا ضد آب بودن موبایل های هوشمند حقیقت دارد

آیا ضد آب بودن موبایل های هوشمند حقیقت دارد :

به نظر شما کسانی که موبایل ضد آب دارند به  ضد آب بودن موبایل های هوشمند خود اطمینان دارند و یا نه و یا هنوز به زیر آب نگرفته اید موبایل خود را اکثر کسانی هستند که موبایل ضد آب دارند ولی نمی دانند که واقعآ موبایل آن ها ضد آب است و می ترسند از آن که موبایل اندروید و هوشمند خود را به زیر آب بگیرند کسانی که موبایل اپل دارند و بیم و هراس آن را دارند که آیا واقعآ از این که در آب موبایل خود را ببرند هنوز می ترسند موبایل خود را حتی با کاور ژله ای هم ترس دارند که موبایل خود را در زیر آب بگیرند ما به شما می گویم که موبایل های که می گویند ضد آب می باشد مطمئن باشید که حتی اگر در دریا هم بروید می توانید در آب سلفی بگیرید و مطمئن شوید که موبایل های شما ضد آب هستند و ضد آب بودن موبایل های شما حقیقت دارد و دیگر مطمئن هستید و با یک بار انجام این کار دیگر ترس شما از بین می رود.

منبع : چمدون

منتشر شده در تاریخ: 2 مهر 1395
,