متن افزایش بیماری ایدز در زنان رسوایی به وجود آورده است

افزایش بیماری ایدز در زنان رسوایی به وجود آورده است :

به گزارش مرکز مدیریت بیماری ها وزارت معدن و بهداشت از افزایش بی شمار زنان به بیماری ایدز خبر داده است. محمد مهدی گویا در روز یک شنبه در همایش و کارگاه آموزش پایش و ارزشیابی به چهارمین برنامه راهبردی ایدز گفته است که : بیشتر از ۸۴ درصد از افراد شناسایی شده در مرد و باقی آن زن هستند و اما نگرانی اصلی آن افزایش شمار مبتلایان این زن ها به این بیماری است و آن به مردم تآکید کرده است که بانوان و یا خانم های آلوده می توانند به کودکان خود این بیماری را به آن منتقل کند و آن گفته است که به رغم و پیشرفت های که در مورد شناسایی افراد آلوده را برای اولین بار در برنامه پیشگیرانه داشته ایم و در زمینه تشخیص بیماری ایدز در کودکان و درمان کودکان و موفقیت چشمگیری بروز نکرده است و رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت افزود: ۳۱ هزار ۹۵۰ نفر آمار رسمی مبتلایان به ایدز است و سه برابر این تعداد نیز یا شناسایی نشده است و با اینکه خود آن از بیماری اطلاع نداده است.

منبع : بیتوته

منتشر شده در تاریخ: ۸ شهریور ۱۳۹۵
,