استخدام اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی لارستان

ه اطلاع می رساند دانشکده علوم پزشکی لارستان در نظر دارد یک نفر نیروی هیات علمی با مدرک کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه به صورت قراردادی،طرحی یا تعهد خدمت به کارگیری نماید لذا خواهشمند است افراد متقاضی واجد شرایط رزومه و درخواست خود را تا تاریخ 1397/0…

مشاهده آگهی استخدام