استخدام کارشناس فروش آشنا به زبان در شرکت نکو بهینه ماشین

شرکت نکو بهینه ماشین در شرق تهران در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر …
نوشته استخدام کارشناس فروش آشنا به زبان در شرکت نکو بهینه ماشین اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

مشاهده آگهی استخدام

استخدام منشی،کارشناس فنی(برق،مکانیک،صنایع)درشرکت مهندسی

یک شرکت مهندسی در تهران جهت تکمیل کادر ادرای و فنی خود از افرادواجد شرایط ذیل در تهران دعوت به …
نوشته استخدام منشی،کارشناس فنی(برق،مکانیک،صنایع)درشرکت مهندسی اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

مشاهده آگهی استخدام

استخدام مهندس مکانیک جهت اجرا و امور دفتر فنی در شیراز

یک شرکت ساختمانی در راستای تکمیل کادر خود جهت انجام پروژه های ساختمانی خود در شیراز از افراد واجد شرایط در ردیف …
نوشته استخدام مهندس مکانیک جهت اجرا و امور دفتر فنی در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

مشاهده آگهی استخدام