جستجو در بین 232543 آگهی استخدام ثبت شده

استخدام بانک کارآفرین در تهران و کیش

بانک کارآفرین در راستای تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود برای تصدی سمت “کاربر شعبه” در شهرهای تهران و کیش، از داوطلبان با شرایط ذیل دعوت به همکاری می‌کند:

مشاهده آگهی استخدام

استخدام بانک گردشگری (شروع ثبت نام)

بانک گردشگری به منظور تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز در پست متصدی امور بانکی از بین داوطلبان واجد شرایط از طریق آزمون استخدامی و مصاحبه عمومی و تخصصی دعوت به همکاری می نماید.

مشاهده آگهی استخدام