نیازمندی های استان کرمانشاه -23 دی ماه 97

[source: http://www.estekhdami.org/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-23-%D8%AF%DB%8C-97]

برای دریافت لحظه‌ای آگهی‌های استخدام شهر خود، در کانال تلگرام chamedonjobs@ عضو شوید. برای عضویت کلیک کنید.