به کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت همکاری در یک صحافی واقع در تهران نیازمندیم. مزایا: اضافه کاری و جای خواب تلفن: ۰۹۱۲۳۲۳۹۹۰۴

منبع: ایران استخداماشتراک گذاری کنید. شاید گره ای باز شود
Facebook Google+ Twitter cloob linkedin whatsapp telegram