به همکاری یک نفر کارمند فروش (آقا) جهت کار در یک لوستر فروشی واقع در تهران نیازمندیم. تلفن : ۰۹۱۲۱۰۶۸۵۸۱

منبع: ایران استخداماشتراک گذاری کنید. شاید گره ای باز شود
Facebook Google+ Twitter cloob linkedin whatsapp telegram