به مسئول ارسال بار آقا با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و سابقه کار جهت همکاری در شهرک صنعتی پرند تهران نیازمندیم. تلفن: ۵۶۴۱۷۸۰۸

منبع: ایران استخداماشتراک گذاری کنید. شاید گره ای باز شود
Facebook Google+ Twitter cloob linkedin whatsapp telegram