به تعدادی تایپیست و صفحه آرا در محیط word و ایندیزاین جهت همکاری در تهران نیازمندیم. نوشته استخدام تعدادی تایپیست و صفحه آرا در تهران اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir

[source: https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87/]

برای دریافت لحظه‌ای آگهی‌های استخدام شهر خود، در کانال تلگرام chamedonjobs@ عضو شوید. برای عضویت کلیک کنید.