استخدام نیروی آقا در فروشگاه برنا باطری شعبه رامهرمز

استخدام گروه بازرگانی باطری جلودار گروه بازرگانی باطری جلودار جهت تکمیل کادر فروشگاه شعبه رامهرمز (استان خوزستان) خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: ردیف عنوان شغلی جنسیت 1 فروشنده گروه سنی حداکثر 35 سال دارای مدرک حداقل لیسانس باروابط عم…

مشاهده آگهی استخدام

استخدام نیروی آقا در فروشگاه برنا باطری شعبه رامهرمز

استخدام گروه بازرگانی باطری جلودار گروه بازرگانی باطری جلودار جهت تکمیل کادر فروشگاه شعبه رامهرمز (استان خوزستان) خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: ردیف عنوان شغلی جنسیت 1 فروشنده گروه سنی حداکثر 35 سال دارای مدرک حداقل لیسانس باروابط عم…

مشاهده آگهی استخدام

استخدام حسابدار جهت شرکت معتبر در مشهد

استخدام شرکت امواج گستر نوین شرکت امواج گستر نوین جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در مشهد، اقدام به جذب نیرو با شرایط زیر می نمایند. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط 1 حسابدار خانم  حداکثر 25 سال لیسانس یا حداکثر 27سال فوق لیسانس دارای تحصیلات از دانشگاه معتبر وق…

مشاهده آگهی استخدام

استخدام حسابدار جهت شرکت معتبر در مشهد

استخدام شرکت امواج گستر نوین شرکت امواج گستر نوین جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در مشهد، اقدام به جذب نیرو با شرایط زیر می نمایند. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط 1 حسابدار خانم  حداکثر 25 سال لیسانس یا حداکثر 27سال فوق لیسانس دارای تحصیلات از دانشگاه معتبر وق…

مشاهده آگهی استخدام

استخدام کارمند فروش جهت شرکت معتبر در مشهد

استخدام شرکت امواج گستر نوین شرکت امواج گستر نوین جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در مشهد، اقدام به جذب نیرو با شرایط زیر می نمایند. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط 1 کارمند فروش خانم  حداکثر 25 سال لیسانس یا حداکثر 27سال فوق لیسانس دارای تحصیلات از دانشگاه معتب…

مشاهده آگهی استخدام

استخدام کارمند فروش جهت شرکت معتبر در مشهد

استخدام شرکت امواج گستر نوین شرکت امواج گستر نوین جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در مشهد، اقدام به جذب نیرو با شرایط زیر می نمایند. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط 1 کارمند فروش خانم  حداکثر 25 سال لیسانس یا حداکثر 27سال فوق لیسانس دارای تحصیلات از دانشگاه معتب…

مشاهده آگهی استخدام

استخدام کارشناس پشتیبانی و امور مشتریان در شرکت تپ سی

آگهی دعوت به همکاری شرکت تپ سی در تهران شرکت تپ سی در تهران به منظور تکمیل تیم مرکز تماس (امور مشتریان) شیفت صبح و عصر خود از علاقمندان با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: ردیف عنوان شغلی وظایف و مسئولیت ها تحصیلات و تجربیات مهارت و شایستگی های مورد …

مشاهده آگهی استخدام

استخدام منشی جهت شرکت معتبر در مشهد

استخدام شرکت امواج گستر نوین شرکت امواج گستر نوین جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در مشهد، اقدام به جذب نیرو با شرایط زیر می نمایند. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط 1 منشی خانم  حداکثر 25 سال لیسانس یا حداکثر 27سال فوق لیسانس دارای تحصیلات از دانشگاه معتبر وقت ش…

مشاهده آگهی استخدام

استخدام منشی جهت شرکت معتبر در مشهد

استخدام شرکت امواج گستر نوین شرکت امواج گستر نوین جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در مشهد، اقدام به جذب نیرو با شرایط زیر می نمایند. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط 1 منشی خانم  حداکثر 25 سال لیسانس یا حداکثر 27سال فوق لیسانس دارای تحصیلات از دانشگاه معتبر وقت ش…

مشاهده آگهی استخدام

استخدام کارشناس سیستم ها و روش ها در تهران

آگهی دعوت به همکاری کارشناس سیستم ها و روش ها مرکزی با ماموریت تعالی سازمانی و بهره وری سازمان ها واقع در تهران در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود از رده شغلی زیر دعوت به همکاری نماید: ردیف عنوان شغلی جنسیت تعداد شرایط احراز 1 کارشناس سیستم ها و روش ها خان…

مشاهده آگهی استخدام