متن رسم های عجیب هند

رسم و رسوم های قدیم کشور هند :

هند دارای تاریخ و فرهنگ با ارزش و بسیار کهن و پر باری است که بیش از ۳۰۰۰ سایل پیش از میلاد می باشد.هند سرزمین و نژاد ها و زبان ها و فرهنگ های فراوان و کوناگونی می باشد.کشور هند صدها و هزار ها گویش و لهجه فراوان دارند علاوه بر دو زبان هندی و انگلیسی که در قانون اساسی هند اعلام شده است کسانی که در این کشور زندگی می کنند به غیر از زبان انگلیسی چند زبان دیگر را نیز باید از کودکی یاد بگیرند چون رسم این کشور است که هر نفر باید ۳ زبان یاد بگیرد این کشور ۲۲ زبان دیگر در یک و یا چند ایالت موقعیت زبان رسمی را دارند.در سراسر هند اعتقاد های عجیبی و غریبی باور نکردنی بساری نمایان می شود ککه در این اینجا به برخی از این عقیده ها که امروزه کم رنگ و پیدا نشدنی هستند می پردازیم.

کشور هند و رسم های قدیمی

تبعیض عجیب طبقاتی در بین هندی ها :

حدود قرن ششم ق.م در اوج و شکوفایی روحانیان هند نظام طبقاتی بسیار شدیدی پذیرفته شد که به مدت ۲۵۰۰ سال این رسم را برکشور هندوستان افکنده بود و هنوز هم این رسم وجود دارد.پژوهشگران طبقات اجتماعی را کاست می خوانند که واژه پرتغالی و به معنای نژاد می باشد.در نظام پهار کاست اصلی این ها نیز وجود داشت: ۱.برهمان طبقه روحانی ها ۲.کشاتریاها و طبقه شاهان و شاهزادگان و جنگاوران ۳.ویشیاها و طبقه بازرگان ها و دهقانان ۴.شودراها و رتبه کارگران.معاشرت افراد یک رتبه و یا طبقه با دیگر شرعا و عرفا و یا با عهد و پیمان آن ها ممنوع بود به خصوص طبقه و رتبه های اخیر.نجس های{بومیان هند} فروتر و زرنگ تر از هر گروه : فروتر از این ۴ رتبه و یا طبقه بومیان هند بودند که نجس ها آن تاچبل نامید می شوند.افراد این طبقع با هیچ وجه حق نداشتند در محله های آن طبقات چهار گانه تردد و ساکن شوند و هرگاه در هر موقعه از باب ضرورت برای حمل و یا جابه جای زباله به اماکن آنان رفتند و موظف هستند که با صدای بلند حضور خود را اعلام کند که مبادا نگاه مردم و یا افراد طبقات و رتبه های بالا به این گروه بیفتد و در این صورت ببینده باید با غسل خود را طاهر و پاک کند و خود را پاک و منزه نگهدارد.داد و ستد نیز از راه دور با گذاشتن پول در مکانی و تقاضای متاع و با فریاد و اختفای کامل انجام می گرفت تا کسی متوجه نشود.

رسم و رسوم های عجیب کشور هند

گوش دادن به تلاوت قران و یا کتاب های مقدس نیز بر آن ها حرام و اگر فردی از ایشان در این مورد استراق و گوش دادن به استراق آن می کرد برای مجازات آن سرب مذاب در گوش او می ریختند.عجیب تر این است که افرادی که رتیه و یا طبقه آن ها که نام آن نجس ها به این وضع خو گرفته بودند و آن را حق می پنداشتند و باور دارند که این تیرع بختی زاییده بد کرداری آنان در زندگی های پیشین است که از طریق تناسخ آنها دریافت می کردند.بعد از آن هر گونه اقدامی برای فاصله طبقاتی چهار گانه حدود ۲۰۰۰ رتبه و طبقه فرعی که به تریج در ضمن آن چهار طبقه پدید آمده و دفاع از نجس ها و خلاف های شرع و غیر مقبول بوده است.اما خوشبختانه و بد بختانه این سنت اجتماعی در سال ۱۹۹۵ رسمآ لغو شد و تنها جلوه های از این سنت باقی مانده است ولی هنوز سایه ای از این خرافات و عقاید مذهبی متعصبانه نمایان و دیده می شود.

منتشر شده در تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
,