متن دانلود کتاب بهداشت و روان

دانلود کتاب بهداشت روان تالیف:

یکی از انتشارات کالج سلطنتی روانپزشکان انگلستان سر فصل های این کتاب عبارتند از : اختلالاط دو قطبی(افسردگی شیدایی) – Dipolar Disorder اختلال استرسی پس از حادثه یا Post-Traumatic stress Disorder داروهای ضد افسردگی Antidepressants 4. افسردگی Depression 5. مشکل خواب Sleep problems 6. بیماری وسواسی جبری Obsessive Compulsive Disorder 7. بیماری جسمی و بهداشت روان Phisical Illness and mental health 8. اختلالات شخصیتی Personality Disorder این کتاب استفاده می شود.
برای دانلود کتاب کلیک کنید

منبع : irebooks

منتشر شده در تاریخ: 2 مهر 1395
,