متن اعلام جرم برای استفاده از تلگرام

اعلام جرم برای استفاده از تلگرام :

روزنامه آرمان از اعلام جرم برای استفاده از تلگرام صحبت می کند که این خبر سر تیتر خبر روزنامه آرمان امروز می باشد برای برنامه چت تلگرام هم جرم در نظر گرفته اند و استفاده از آن را حرام کرده اند و گفته اند که استفاده از تلگرام مانند پاشیدن خون در خانه های شماست و از امروز یک سیستم امنیتی به مخابرات ها ایجاد می کنند تا کسانی که با تلگرام زیاد استفاده می کنند را شناسایی کنند.

این خبر امروز در روزنامه آرمان نقل شده است.

منبع : روزنامه آرمان

منتشر شده در تاریخ: ۱ مهر ۱۳۹۵
,