متن کتاب اندروید سهراب سپهری

کتاب اندروید سهراب سپهری :

این بار برای شما کاربران عاشق هنر کتاب اندروید سهراب سپهری را برای شما در سایت تفریحی چمدون قرار داده ایم تا این برنامه را دانلود و استفاده کنید و بر روی موبایل هوشمند خود قرار دهید و در قسمت زیر چند تکیه از کتاب شعر سهراب سپهری را برای شما قرار داده ایم.

تکیه شعری از سهراب سپهری :

وزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد…
خواهم آمد گل یاسی به گدا خواهم داد
زن زیبای جذامی را گوشواری دیگر خواهم بخشید
کور را خواهم گفتم : چه تماشا دارد باغ …
هر چه دشنام از لب خواهم برچید
هر چه دیوار از جا خواهم برکند
رهزنان را خواهم گفت : کاروانی آمد بارش لبخند
ابر را پاره خواهم کرد
من گره خواهم زد چشمان را با خورشید ، دل ها را با عشق ،سایه ها را با آب ،شاخه ها را با باد
و به هم خواهم پیوست،خواب کودک را با زمزمه زنجره ها
بادبادک ها به هوا خواهم برد
گلدان ها آب خواهم داد …
خواهم آمد ،سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت
پای هر پنجره ای شعری خواهم خواند
هر کلاغی را کاجی خواهم داد
مار را خواهم گفت : چه شکوهی دارد غوک
آشتی خواهم داد
آشنا خواهم کرد
راه خواهم رفت
نور خواهم خورد
دوست خواهم داشت سهراب سپهری

برای دانلود کتاب بر روی لینک کلیک کنید

منبع :  TakBook

منتشر شده در تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
,