متن داستان بهلول و شستن لباس

این بار داستان بهلول و شستن لباس را برای شما در سایت تفریحی چمدون قرار داده ایم و می توانید بخوانید و از این حکایت و داستان لذت ببرید :

ازبهلول پرسیدند لباسهایت چرک شده چرا نمی شوئی؟

بهلول جواب داد : بازچرک خواهد شد !

گفتند : مرتبه دوم بشوی .

بهلول گفت : باز هم چرک خواهد شد !

گفتند دوباره بشوی !

بهلول گفت :معلوم می شود که من برای لباس شستن دنیا آمدم .

منبع : بیتوته

منتشر شده در تاریخ: 5 مهر 1395
,