متن تمام افراد خارجی بیمه سلامت می شوند

تمام افراد خارجی بیمه سلامت می شوند :

مدیر کل دفتر امور و اتباع مهاجرین خارجی وزارت کشور گفته شده است که : یک طرح جدید برای همه مهاجران افغانستانی که با جمعیت بیش از ۹۵۰ هزار نفر زیر پوشش و طرح بیمه و سلامت ایرانیان قرار خواهند گرفت که آقای احمد محمدی فر روزچهارشنبه در یک نشست خبری با اشاره به وجود یک میلیون و پانصد هزار نفر جمعیتی که اتباع افغان و خارجی کشورمان حساب می شود درباره این ها گفته است که : این افراد پناهنده که در کشور ایران و یا کشور های دیگر حضور دارند و در حال کار و اشتغال زایی و به زندگی می پردازند.آقای نصراللهی تصریح کرده است که : اتباع خارجی مشکلات بسیاری در امر و سلامت و درمان ایرانی ها داشته اند و با اجرای این طرح و قانون جدید برای کمک به آن ها و مشکلات آن ها ارتقای سطح سلامت آن ها را را به ویژه در جهت کمک به حدود ۲ هزار نفر از بیماران خاص و خدمات به آن ها می دهیم و مدیر کل آن ها به اتباع خارجی وزارت کشور گفته است که تا اکنون علاوه بر این که ۶۵۸ هزار نفر از افغانی ها و یا مهاجران دیگر را با سواد کرده اند و تعداد بی سواد آن چیزی حدود ۱۷۰۰ نفر می باشد و ان ها را هم نیز زیر پوشش آموزش های فنی و حرفه ای قرار داده است.

منبع : سایت تفریحی چمدون

منتشر شده در تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
,