متن احمدی نژاد دوباره به دنبال شهرداری تهران

احمدی نژاد دوباره به دنبال شهرداری تهران :

احمدی نژاد دوباره خبر ساز شده است و می خواهد دوباره به دنبال شهرداری تهران می رود و در اصولگرایان و در برزخ انتخاب قرار گرفته اند و می خواهد دوباره شهردار تهران شود و باز دوباره کار ساز شود و مردم می گویند که باز دوباره می خواهد زندگی مردم را به هم بریزد و طبق اخبار روزنامه آرمان گفته شده است که چند روز آینده شهردار تهران می شود.

منبع : روزنامه آرمان

منتشر شده در تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۵
,