متن ۸ راه رسیدن به هدف و آرزو ها

۸ راه رسیدن به هدف و آرزو ها :

این بار ۸ راه رسیدن به هدف را برای شما در سایت تفریحی چمدون قرار داده ایم تا برای رسیدن شما به هدفتان ما هم سهمی را از دوش خودمان برداریم  :

۱. رفتن به یک جای مرتفع
۲. کمک به یک مرکز خیریه و شادکردن کودکان فقیر
۳. یادگیری یک زبان تازه
۴. روبــــه‌روشــــــدن بــا یکــــــی از تـــــــرس‌هــــــــای نهـــــــادینه‌شـــــده در دوران کودکـــــی
۵. شرکت در یک کارگاه یا سمینار انگیزشی
۶. درست‌کردن یک همبرگر دست‌ساز
۷. دیدن کارتونی از دوران کودکی
۸. آشنایی با خوشبخت‌ترین زوج اطرافتان
۹. هرشب نوشتن رویدادهای شادی‌آور

منتشر شده در تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۵
,