متن اس ام اس سلام و صبح بخیر عاشقانه

می فرستم مهربان بر محضر تو یک پیام
تا که هم جویای احوالت شوم هم داده باشم یک سلام
صبح روز آدینه ات بخیر و شادی

.

صبح یعنی صراحت ابراز عشق به آنها که دوستشان داریم امروز همه را دوست بدار ببخش ایمان داشته باش ترس ها را بیرون بریز  خدا  را صدابزن
امروز روز توست به شرط خندیدنت بخند تو در آغوش خدایى

.

از تمام دنیا, یک صبح سرد, یک چای داغ و یک صبح بخیر تو برایم کافی است

.

صبح اتفاق قشنگیست
بیخودی نیست که گنجشک ها شلوغش میکنند

.

بگذار که بر شاخه این صبح دلاویز
بنشینیم و از عشق سرودی بسراییم
آنگاه به صد شوق چو مرغان سبک بال
پر گیریم ازین باغ و به سوی تو بیاییم

منتشر شده در تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۵
,