متن روش‌های خودکشی

روش‌های خودکشی :

روش های خودکشی این قدر زیاد است که نمی توانیم همه آن ها را برای شما بیان کنید و ما به ۵ تا از روش های خودکشی را به شما می گوییم :

  1. اسحله : که امروزه در خانه های آدم های خارجی زیاد است و هر کسی برای خود اسلحه گرمی دارد و اغلب آن ها داخل دهان و زیر چانه و یا سینه خود را نشان می گیرند که این یکی از راه های خود کشی مخصوصآ زنان است.
  2. انفجار :به خاطر اینکه در ایران به خاطر بی حوصلگی انفجار های زیادی پیش می آید انفجار راه های برای خود کشی انسان هاست و وقتی می خواهند که خودکشی کنند خود را در آتش می اندازند و یا انفجار پیش می آورند تا خود را از بین ببرند.
  3. تصادف :

راه های تصادف چند نوع است : که یکی با اتومبیل و دیگری با راه آهن است

اتومبیل :  تصادف با اتومبیل یکی از بهترین راه و پر دردسر ترین راه برای از بین بردن انسان هاست و می خواهند خود را بکشند به طور متوسط ۲۰ دقیقه خود را می کشند.

راه آهن :  در این روش مرگ به طور متوسط ۱۸ دقیقه پس از برخورد با قطار به طول می انجامد و راه های خود کشی به درد بخوری نیست.

راه دیگر خفگی است :

خفگی یک نوع دیگر از راه و روش خودکشی می باشد که با قطع شدن نفس خود از بین می روید و خفه می شوید و دیگر نیستید تا نفس بکشید.

امیدوارم که خود با این مطلب نکشید 🙂

 

منتشر شده در تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۵
,