متن بلوغ

نوجوانی دوره ای از رشد است که با بلوغ آغاز می شود و با شروع دوره بزرگسالی خاتمه می یابد .نوجوانی مرحله گذر از کودکی به بزرگسالی است .این دوره پلی بین کودکی و بزرگسالی است .نوجوانی دوره ای است که طی آن روابط فرد با هم سن و سالان تعمیق می یابد استقلالش در تصمیم گیری رشد می کند و در جریان مشغله های فکری و تعلقات اجتماعی قرار می گیرد . نوجوانی دوره کاوش و انتخاب است ,هم چنین دوره آشوب و استرس و تعارضات روانی .

بلوغ 

مهم ترین اتفاق نوجوانی محسوب می شود ,دوره یا سنی است که در آن فرد به رسش جنسی می رسد یعنی مقطعی از حیات که در آن فرد از لحاظ فیزیکی و هیجانی و اجتماعی ,هوشی و معنوی به مرحله بزرگسالی می رسد .هم چنین در این دوره تکلیف اتفاق می افتد یعنی تغییرات فیزیکی که تحت عنوان کرک دار یا مودار شدن بدن نامیده می شود .علاوه بر آن تغییرات روان شناختی و اجتماعی نیز در این دوره رخ می دهد .

ویژگی های دوران بلوغ 

در این دوره در دختران و پسران تغییرات رخ می دهد از جمله تغییرات می توان رشد جنسی ,رشد قد و وزن ,تغییر در تناسب بدن ,توانایی بدن و عضلانی ,تغییرات شناختی و اخلاقی ,وضعیت شیمیایی خون ,تغییر نیازهای غذایی و تغییرات هورمونی که در دختران و پسران متفاوت است را نام برد .

بلوغ جسمی و جنسی 

از عوامل موثر بر بلوغ جنسی و جسمی عوامل اجتماعی و عصبی و هورمونی است .در دهه اخیر علاوه بر عوامل هورمونی موثر در پیدایش بلوغ جنسی ,به عوامل اجتماعی ,اقتصادی و فرهنگی نیز توجه شده است . به طوری که عوامل چون آب و هوا و نژاد در درجه دوم مورد اهمیت قرار گرفته می شود .سن متوسط شروع بلوغ در محیط های اقتصادی فرهنگی بالا ,پایین تر است و در محیط های اقتصادی و فرهنگی فقیر این سن بالاتر است .تغییرات هورمونی در دختران و پسران متفاوت است .این تغییرات در غده هیپوفیز ,غدد آدرنالین و غدد جنسی گوادنا است

گوادنا توسط هیپوفیز قدامی ترشح می شود و بر کارکرد غدد جنسی تاثیر دارند.

 

 

منتشر شده در تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۵
,