متن اس ام اس قدردانی

راز تشکر در خنده است
خنده با تشکر زیباست
تشکری که از سر دل نباشد ارزش ندارد

.

از خداوند سپاسگذارم، چون زیباست،

زیبایی را دوست دارد و زیبایی هایی مثل ما را آفرید . . .

.

تقدیم به آنکه دارمش دوست

تقدیم به آنکه قلبم از اوست

اگر مهتاب از تن برکند پوست

جدا هرگز نگردد یادم از دوست

 .

اگر خداوند آرزویی در دلت نهاد ، بدان توانایی رسیدن به آن را در تو دیده است . . .

.

زندگی زیباست دقت کن
آرام رد شو، حس کن، نفس بکش
همه چیز نعمت است

 .

قدردانی از تو که تنهایم نگذاشتی حتی وقتی در گور هم بودم برایم دشوار است
با چه رویی از همسرم تشکر کنم

منتشر شده در تاریخ: ۹ تیر ۱۳۹۵
,