متن مرگ 2020 ایرانی بر اثر خود کشی

مرگ 2020 ایرانی بر اثر خود کشی :

همان طور که در روزنامه آرمان خبر مرگ 2020 ایرانی بر اثر خود کشی را شنیده اید و پخش شده است این افراد افرادی جوان سال که در بین 15 تا 25 ساله هستند و خود کشی می کند بر اثر عشق و عاشقی و یا بر اثر کار و بیکاری آن ها می باشد و این 2020 خود کشی آمار سال گذشته است و هر سال این آمار خودکشی بیشتر و بیشتر می شود ولی هنوز برای امسال یعنی سال 95 مشخص نشده است و می گویند که امسال بیشتر از سال های قبل آمار خودکشی و از دست دادن جوان های ما بیشتر از سال های قبل می باشد.

منبع : روزنامه آرمان

 

منتشر شده در تاریخ: 30 شهریور 1395
,