متن یادگاری های سریال خانه به دوش

سریال خانه به دوش به کارگردانی رضا عطاران و با هنر مندی بازیگران متعهد به علم بازیگری یک سریال را به نمایش گذاشتند که خنده بر لبان مردم اوردند انها زندگی ساده و بی شیله پیله خود را به نمایش گذاشتند و در دل مردم نفوز کردند{زیبایی در سیرت انسانهاست نه در صورت انسان ها}صیرت زیبا داشته باشید .

hgh

gfgf

ggg

htghfh

jhjhj

kjkj jkhk

منتشر شده در تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۵
,