متن گوزل به ۲ سال زندان محکوم می شود

آیا گوزل به ۲ سال زندان محکوم می شود ؟

به دنبال شکایت ارکان پتک کایا و یا جهان در سریال گوزل و یا نورگل یشیل چای و یا گوزل در سریال گوزل که نقش اصلی این سریال را تا زمانی که این سریال بود بعد از شکایت جهان از گوزل دادگاه آن دو برگزار شد و در بیانیه ای که از طرف قاضی و یا دادستان تنظیم شده است در مورد صحبت های گوزل و یا نورگل راجع به ارکان در مصاحبه و گفتگو جنجالی که با آن از طرف سایت های ترک انجام گردید و خیلی سریع در سایت های ترک منتشر شد.

شکایت جهان از گوزل

داداستان گفت که  اگر کسی به این مطلب و مصاحبه ازادی که با گوزل شد مصاحبه آزادی است و هیچ گونه جرمی ندارد.اما انگار با توجه به این ادعانامه نورگل و یا گوزل به دلیل پیام های صوتی و اس ام اس های پر از توهینی که از طرف گوزل به جهان فرستاده شده است به همین دلیل مجازات خواهد شد و این ادعا از طرف دادگاه بعد از ۱۵ روز آینده رای خود را بابت رد کردن این قانون و یا ادعا نامه اعلام خواهد کرد. نورگل و یا گوزل به جرم توهین . تحقیر از او شکایت شده و در دادگاه استانبول و در دادگاه از خود دفاع کرد.اما بنابر اخبار های سایت ترک که چمدون آن را برای شما قرار می دهد در این بیانیه و حدث قاضی گوزل را به ۲ سال و ۳ ماه حبس و زندان برای آن در خواست داده شده است تا دیگر به کسی توهین نکند و طبق آمار از سایت های ترک قاضی گفته است که می تواند با وکالت نامه معتبر از کسانی که در دادگاه ازمیر و یا استانبول کار می کند برای این ۱۵ روز به زندان نرود ولی باز به زندان افتاد و باز هم به ۲ سال زندان باید راضی شود.

منتشر شده در تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
,