متن کوچه تنهایی در اولین عاشقی

fgrdg
اولین کسی که عاشقش میشی
 
 

♥ اولین کسی که عاشقش میشی دلتو میشکونه و میره .

دومین کسی رو که میای دوست داشته باشی و از تجربه قبلی استفاده کنی دلتو بدتر میشکنه و میزاره میره .

بعدش دیگه هیچ چیز واست مهم نیست و از این به بعد میشی اون آدمی که هیچ وقت نبودی .

دیگه دوست دارم واست رنگی نداره ..

و اگه یه آدم خوب باهات دوست بشه

تو دلشو میشکونی که انتقام خودتو ازش بگیری

و اون میره با یکی دیگه …… اینطوریه که دل همه آدما میشکنه

fssf fsfsff sfsf fsfsffg gj fgdfgd fsdfs

منتشر شده در تاریخ: ۲ مرداد ۱۳۹۵
,