متن کوچه باغ های شیراز که بیشتر اطراف قصردشت میباشد

تصاویری از کوچه باغ های شیراز که زیبایی وطراوت این شهر را به ما نشان میدهند

gdgdgdg fgdgd rgrgrd gfrdgvdfg frfdfrd fgrgdf frgfrgr r4r r43rfe feffed fsdf grgvrg rgrgre fgvdgvsdfv

منتشر شده در تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۵
,